Sumar Tools OÜ sai EAS-i meetmest „Ettevõtte
arenguprogrammi toetusmeede“ toetuse.

Projekti eesmärk on kolmanda põlvkonna pressvormide ja
uue innovaatilise plastkorgi väljatöötamine. Projekti kogumaksumus
on üle miljoni eurot, millest Sumar Toolsi omafinantseering on
minimaalselt 55 % ja toetus on maksimaalselt 45 %. Toetuse summa 470
834,10 eurot.

Võrreldes 2019. aastaga õnnestus Sumar Toolsil pandeemiast hoolimata
saavutada 2020. aastal käibe kasv 200%, mis ulatus 3,5 miljoni
euroni. Sumar Toolsi eesmärk on laiendada meie toodete ja teenuste
valikut, et pakkuda olemasolevale kompetentsile ja
koostöövõrgustikule tuginedes uusi ja kõrgema lisandväärtusega
tooteid eelkõige eksporditurgudele. Läbi investeeringute uutesse
tehnoloogiasse ja töötajate täiendõppesse arendame välja uued
tooted, milleks on mitmepesalised kolmanda põlvkonna
pressvormid ja innovaatilised uute keskkonnanõuetega vastavate
biolagunevad plastkorgid.