Sumar Tools OÜ sai EAS-i meetmest „Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeede“ toetuse.

Projekti eesmärk on kolmanda põlvkonna pressvormide ja uue innovaatilise plastkorgi väljatöötamine. Projekti kogumaksumus on üle miljoni eurot, millest Sumar Toolsi omafinantseering on minimaalselt 50% ja toetus on maksimaalselt 45%. Toetuse summa 470834,10 eurot. Võrreldes 2019. aastaga õnnestus Sumar Toolsil pandeemiast hoolimata saavutada 2020. aastal käibe kasv 200%, mis ulatus 3,5 miljoni euroni. Sumar Toolsi eesmärk on laiendada meie toodete ja teenuste valikut, et pakkuda olemasolevale kompetentsile ja koostöövõrgustikule tuginedes uusi ja kõrgema lisandväärtusega tooteid eelkõige eksporditurgudele. Läbi investeeringute uutesse tehnoloogiasse ja töötajate täiendõppesse arendame välja uued tooted, milleks on mitmepesalised kolmanda põlvkonna pressvormid ja innovaatilised uute keskkonnanõuetega vastavate biolagunevad plastkorgid.