Stantsid

Töö käigus teostatakse pidevalt kvaliteedikontrolli. Kasutame usaldusväärsete tarnijate materjale ja koostisosi, mis võimaldab stantsi töövõimet oluliselt suurendada.

Iga stants valmistatakse jooniste alusel või projekteeritakse meie kogenud konstruktorite poolt vastavalt tellija soovidele.

Külm- ja kuumkanaliga survevaluvormid

Stantsi valmistamiseks mõeldud materjal

Stantside valmistamise tehnoloogia sõltub stantsiseadmete tulevastest töötingimustest ja neile seatud koormusest. Siinkohal tuleks tellijal endale selgeks teha kaks peamist küsimust:
— Millisest materjalist toodet või toorikut tootma hakatakse?
— Millisel tootmiskoormusel stants töötama hakkab: väikeseeria tootmine, üksik- või masstootmine?

Värviliste metallide ja õhukese lehtterase töötlemiseks kasutatakse lihtsalt suurema kõvadusega sulameid. Raskemates töötingimustes matriits metalli täiendavalt tugevdatakse (karastatakse) pinnapealselt. Meie tehases saab valmistada ka täiendava kattekihiga (PVD coating) stantse, mis pikendab maksimaalselt nende tööiga ja võimaldab edaspidi hoolduskuludelt kokku hoida.

Sumar Tools tehases toodetud stantsi töövõimet tõstab olulisel määral koostöö vaid usaldusväärsete materjalide tarnijatega. Stantside valmistamiseks kasutame kõrgekvaliteedilist instrumentaalterast sellistelt ettevõtetelt, nagu Uddeholm (Rootsi) ja Böhler (Austria).

Milliseid stantse Sumar Tools tehasest tellida saab?
Sumar Tools tehase toodetavad peamised stantsid metalli jaoks:

  Väljaraiumise stants

Üle 95% tööde kogumahust lehtstantsimisel ja metallitöödel tehakse detailide väljaraiumise meetodil.
Väljaraiumist kasutatakse külmstantsimisel. Tehnoloogiline protsess võib tähendada nii esialgset valmistamist toote ribast või lindist väljaraiumise teel kui ka vahepealset või lõplikku etappi (näiteks, perforatsioonstantsi puhul).

Venitusstants

Vajutab lehtmetallis läbi ruumilisi vorme: sooned, vaod, sfäärilised süvised.
Või tõmbab toote toorikust välja, suurendades selle lineaarmõõtmeid (kasutatakse sageli metalltaara tootmisel).

 Vormimisstants

On mõeldud lehest, ribast või õhukese seinaga poolfabrikaadist saadava tooriku vormi ja mõõtmete muutmiseks. Vormimuutmise käigus deformeeritakse toodet plastiliselt, vältides lõhkumist.

  Kombineeritud stants

Kasutab ühes tsüklis korraga mitut stantsimisoperatsiooni.
Universaalsed stantsid kuuluvad keeruliste seadmete hulka ja nõuavad projekteerimisel põhjalikke insenerarvutusi.

  Järjestikuse ja ühilduva tööpõhimõttega stantsid

Iga pressi käik annab ühe detaili, mille valmistamine eeldab mitut lehtstantsimise operatsiooni. Mitmeoperatsiooniliste stantside puhul kasutatakse sageli väljaraiumise, läbilöömise, venituse, painutuse ja siseääristamise operatsioone.

Painutusstants

Lehtmetalli geomeetriat muudetakse otsesuunaliste joonte järgi.
Mõnikord lõikab sisse lisaavaused, kuid ei loo reljeefseid vorme.
Painutusstantsid on levinud lihtsaid detaile tootvatel tootmisliinidel.

 Vermimisstants

Kasutatakse reljeefsete jäljendite tekitamiseks metallpindadel.

Pigistusstants

Rullib ja pigistab kokku lehttooriku vastavalt matriitsi vormile ning pingi algoritmi programmile.

  Kombineeritud stants

Kasutab ühes tsüklis korraga mitut stantsimisoperatsiooni.
Universaalsed stantsid kuuluvad keeruliste seadmete hulka ja nõuavad projekteerimisel põhjalikke insenerarvutusi.

  Tandemstantsid

Tandemstantse kasutatakse metalli painutamiseks erinevatesse vormidesse matriitsi kasutamisega.

Kui olete huvitatud stantsi tellimisest või Teil on lisaküsimusi, aitame Teid heameelega

Stantside parandus.

Stantsid on kriitiliste koormuste all tööprotsessiga kaasneva suure surve tõttu. Selle tulemusena võivad seadmele tekkida kulumisest tingitud praod, sooned või süvised. Sellised defektid alandavad toodangu kvaliteeti, mistõttu on stantsseadmete parandustööd vältimatud. Kuivõrd tegemist on üsna sagedase vajadusega metalltoodete seeriatootmisega tegelevatelt tootmisettevõtetelt, pakub Sumar Tools tehas lisaks stantside tootmisele ka stantsseadmete parandusteenust.

Meilt on võimalik tellida:
• stantsseadmete parandust;
• olemasolevate tootmisseadmete kaasajastamist;
• dubleerivate seadmete valmistamist;
• stantside individuaalset projekteerimist.

Jätke taotlus ja me helistame teile tagasi
See on tasuta ja mittesiduv