Külm- ja kuumkanaliga survevaluvormid

Tänapäeval on üks paindlikumaid ja töökindlamaid meetodeid plastosade tootmiseks survevalu. Valuseadmed moodustavad poole kõikvõimalikest plasti töötlemiseks kasutatavatest seadmetest. Ühtlasi on kõnealune meetod kõige mastaapsem ja tehnoloogilisem. Tselluloosil põhinevate plastide leiutajateks peetakse professor Christian Schonbeini (Rootsi), leiutajat Alexander Parkesi (Inglismaa) ja ettevõtjat John Wesley Haighti. Just nemad lükkasid käima kõik selle, mis kõnealuses tööstusharus praegu toimub. 
Külmkanaliga või kuumkanaliga survevalusüsteem?
Plastide survevaluks kasutatakse erinevat liiki vorme. Esimene asi, millega klient tellimust tehes kokku puutub, on valik: mis liiki survevaluvormi ma vajan – traditsioonilist külmkanaliga või progressiivsemat kuumkanaliga survevaluvormi?

Külm- ja kuumkanaliga survevaluvormid
Sumar Toolsi külmkanaliga vormid

Sumar Toolsi külmkanaliga vormid


Peamine erinevus kuumkanaliga vormist seisneb selles, et külmkanaliga valusüsteemi korral kanalit üles ei soojendata. Samuti jahutatakse pärast valutsüklit koos vormitud osadega ka jaotur, kanal ja toitur.
Peamised eelised:

  • odav hind,
  • kerge hooldada,
  • ülimalt töökindel,
  • seadistamine ja kasutamine vajab vähem oskusi ja vilumusi,
  • vormitavate osade materjali ja värvi vahetamine on lihtne.

Samas aga tähendab jaoturi jahutamine suurt materjalikadu. Kui töökojas on slääbide ja väiksemate jäätmete tarvis purusti, saab tekkivat puru taaskasutada (näiteks lisades seda plasti granuleerimisel).


Ei tohi unustada, et kui tooted on kergekaalulised, võib vormimisjääkide kaal seda isegi ületada. See tõsiasi ei mõjuta negatiivselt mitte üksnes materjali kasutamise efektiivsust, vaid ka survevalumasina tootlikkust, kuna valandite jahutamise aeg pikeneb.
Seetõttu pöörame Sumar Toolsi tehases külmkanaliga valusüsteemide disainimisel palju tähelepanu arvessetulevate parameetrite tasakaalule. See aitab tagada seadistamisel vastuvõetava soorituse.

Sumar Toolsi kuumkanaliga vormid

Sumar Toolsi kuumkanaliga vormid

Progressiivsemateks peetavate kuumkanaliga vormide eelised on:

  • jäätmete puudumine või minimaalne kogus (jaotur/kanal/toitur),
  • ajaliselt lühemad tootmistsüklid,
  • stabiilne tehnoloogiline protsess,
  • vähem defekte,
  • vaja on vähem füüsilist tööd.

Sumar Toolsi kuumkanaliga süsteem edastab valusurve vormimispiirkonda minimaalsete kadudega. Vaatamata sellele, et kuumkanalite korral on soetamiskulud sageli suuremad ning kuumkanalid vajavad täiendavat hooldust, tagab efektiivsem disain siiski hõlpsasti investeeringult hea kasumi. Kuumkanalid on külmkanalitest oluliselt efektiivsemad.
Kõigile eelistele vaatamata ei soovitata kuumkanaliga vorme teatavate mittekuumakindlate plastide, näiteks kõvade PVC-kompositsioonide töötlemiseks.


Samuti tuleb võtta arvesse suurt maksumust, tootmise energiakulukust, raskusi hooldamisel ning võimsa jahutussüsteemiga tootmisruumi olemasolu.
Sumar Toolsis lähtume külmkanaliga ja kuumkanaliga survevaluvormide pakkumisel üksnes sellest, mis oleks igale konkreetsele kliendile majanduslikult maksimaalselt kasulik.

Kas leidsid, mida otsisid?